Sveriges engagemang i FN

Skriftlig fråga 2006/07:154 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 16 november

Fråga

2006/07:154 Sveriges engagemang i FN

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Biståndsminister Gunilla Carlsson har aviserat ett kraftigt minskat engagemang för FN. Regeringen planerar utifrån detta att i konflikt med en brett förankrad uppfattning hos befolkningen dra sig tillbaka från en lång rad organ inom FN. Därmed sparkar regeringen undan en hörnsten i vår utrikes- och säkerhetspolitik. I en globaliserad värld finns tvärtom ökat folkligt engagemang för utrikespolitikens olika delar. Möjligheten att ta ansvar för och visa Sveriges engagemang för fred och säkerhet skulle minska om Sverige skulle dra tillbaka sin delaktighet i och sitt engagemang för global utveckling. Frågor som berör millenniemålen, miljöfrågor och kvinnors rättigheter förlorar stöd med ett sådant avsteg. Jag ser tvärtom vikten av att regering och riksdag i samverkan arbetar fram en strategi för direktiv till stödet för FN.

Jag vill fråga statsrådet Gunilla Carlsson huruvida hon avser att i samverkan med riksdagen arbeta fram en strategi för ett fortsatt starkt stöd till FN.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-16 Anmäld: 2006-11-16 Besvarad: 2006-11-22 Svar anmält: 2006-11-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-22)