Sveriges diskriminering av samiska kvinnor

Skriftlig fråga 2007/08:721 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 februari

Fråga

2007/08:721 Sveriges diskriminering av samiska kvinnor

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Samerna tillhör de befolkningsgrupper som räknas som ursprungsbefolkning enligt ILO-konventionen, men Sverige har inte ratificerat konventionen.

I rennäringslagen finns begrepp som husfolk om de som ingår i det hushåll varav den manlige renskötaren är en person. Detta diskriminerande utryck i lagstiftningen synliggör att regeringen fortfarande kan betrakta kvinnor och barn, men även andra eventuella släktingar, som husbondens egendom, det vill säga mannens egendom.

Kvinnors villkor för eget företagande och ekonomisk självständighet påverkas av juridiken kring samebyn och rennäringslagstiftningen. Det som ger privilegier i samebyarna är sådant som definieras som manliga uppgifter medan kvinnors villkor påverkas negativt. Genom att fokusera på den aktivt renskötande personen så definieras många kvinnors insatser bort till förmån för männen. Regeringen har ett ansvar för den diskriminerande lagstiftningen och regler som motverkar de samiska kvinnornas arbete för jämställdhet. Om de samiska kvinnorna drev sina frågor via Cedaws tilläggsprotokoll eller till Europarådets domstol i Strasbourg är det troligt att Sverige skulle kritiseras och fällas för diskriminering av kvinnor. På samernas nationaldag den 6 februari 2008 förväntas regeringen ta initiativ till en lagändring.

Vilka initiativ har jämställdhetsminister Nyamko Sabuni tagit för att könsdiskriminerande förhållande och utryck som husfolk rensas bort ur den svenska lagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-07 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)