Sveriges digitala agenda

Skriftlig fråga 2010/11:320 av Engle, Kerstin (S)

Engle, Kerstin (S)

den 22 februari

Fråga

2010/11:320 Sveriges digitala agenda

av Kerstin Engle (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

För några veckor sedan höll ministern ett tal om Sveriges digitala agenda vid ett seminarium i Bryssel. Det väckte min nyfikenhet men också en del frågetecken. Sverige har länge legat i framkant när den gäller den digitala utvecklingen, även om vi socialdemokrater känner en viss oro för att vi håller på att få en ojämlikhet och en digital klyfta bland medborgarna. Men det finns många kreativa entreprenörer i Sverige och inom ett par år kan minst 20 000 jobb finnas i den digitala kreativa sektorn.

Ministern menade i talet att den positiva utvecklingen i Sverige varit möjligt trots en föråldrad lagstiftning och att de immateriella rättigheterna är ett hinder för den fortsatta digitala utvecklingen.

I kulturutskottet möts vi ofta av en stor oro från kulturverksamma för hur de ska kunna få ut sina böcker, sin musik eller vad det nu kan vara. Naturligtvis är de nya medierna en stor möjlighet att få spridning på sina verk och hitta nya marknader och kunder. Men det är samtidigt nödvändigt att man får ersättning för det man skapat. Den som lägger ned stor energi och stort arbete måste få en rimlig ersättning för detta. Risken finns annars att vi utarmar Sveriges kreativa näringar trots att alla vet att det finns en enorm potential för nya jobb, något som regeringen gett uttryck för men som måste följas upp med lagstiftning för konkurrens på lika villkor – om nu regeringen menar allvar med sina uttalande om värdet av en kreativ sektor.

Så min fråga blir därför vilka initiativ statsrådet avser att ta för att ändra den lagstiftning, som statsrådet anser vara föråldrad, så att det möjliggörs en stor tillgänglighet samtidigt som upphovsmännen får skälig ersättning för sitt skapande.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-22 Besvarad: 2011-02-24 Svar anmält: 2011-02-28 Anmäld: 2011-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-24)