Sveriges deltagande på världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Skriftlig fråga 2018/19:592 av Ali Esbati (V)

Ali Esbati (V)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Arbetet med Sveriges deltagande på världsutställningen Expo 2020 i Dubai i Förenade Arabemiraten pågår för fullt och lyfts fram som regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet.

Förenade Arabemiraten är en repressiv diktatur som förutom deltagande i krigsinsatser i Jemen och kopplingar till slavhandel i Libyen också har en problematisk track record gällande situationen på arbetsmarknaden, särskilt för migrantarbetare, som utgör en majoritet av arbetskraften.

I samband med byggandet av VM-arenor i grannlandet Qatar har problemen för migrantarbetare i regionen fått viss internationell uppmärksamhet. Det finns skäl att vara orolig för att byggandet av Expo 2020 också kan ske under dåliga och farliga förhållanden för arbetare.

En annan närliggande risk är förekomsten av ekonomiska oegentligheter i samband med kontraktering. Exempelvis har den italienska antikorruptionsmyndigheten (Anac) sett risken som så överhängande för Italiens del att man har undertecknat ett övervakningsavtal med landets expo-ansvariga.

Mot bakgrund av situationen i Förenade Arabemiraten vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilken översikt har ministern och regeringen över villkoren för och kontakten med de arbetare och företag som bygger upp den svenska paviljongen i Dubai?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-04-26 Överlämnad: 2019-04-29 Anmäld: 2019-04-30 Sista svarsdatum: 2019-05-08 Svarsdatum: 2019-05-09
Svar på skriftlig fråga