Sveriges åtaganden för Nordic Battle Group efter 2011

Skriftlig fråga 2005/06:1882 av Sundell, Ola (m)

Sundell, Ola (m)

den 27 juni

Fråga 2005/06:1882 av Ola Sundell (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Sveriges åtaganden för Nordic Battle Group efter 2011

Ett svenskt deltagande i olika internationella insatser är en viktig del i den svenska säkerhetsstrategin. Genom att delta i internationell krishantering tillsammans med andra länder kan vi förhindra att oroshärdar sprider sig och därmed bidrar vi till både nationell och internationell säkerhet.

Som ett led i denna säkerhetsstrategi har Sverige, som leading nation tillsammans med Finland, Norge och Estland tagit ansvaret för utvecklingen av den så kallade Nordic Battle Group (NBG). NBG kommer att stå i beredskap under första halvåret 2008. NBG ökar vår förmåga till internationell krishantering.

Ska detta säkerhetsstrategiska samarbete vara ett vinnande koncept förutsätter det att det inte blir en engångsföreteelse utan att det blir ett fortsatt samarbete med en långsiktig agenda. Det andra åtagandet fullföljs 2011 och därefter har regeringen inte gett några anvisningar för fortsatt samarbete. NBG har redan kostat de svenska skattebetalarna ca 500 miljoner kronor och beräknas till och med 2008 att kosta över 3,5 miljarder kronor. Det är mycket pengar att satsa om vi inte ska fortsätta att vara en del av samarbetet.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till försvarsministern:

Hur avser statsrådet att Sveriges fortsatta samarbete med Nordic Battle Group ska se ut efter 2011?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-06-27 Besvarad: 2006-07-07 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-07)