Sveriges arbete för kärnvapennedrustning

Skriftlig fråga 2018/19:530 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I årets utrikespolitiska debatt frågade jag utrikesminister Margot Wallström om hon avser att stå på rätt sida om historien och skriva under FN:s kärnvapenkonvention (TPNW). Jag frågade också om regeringen i det fall den väljer att inte skriva under konventionen avser att som ett första steg delta som observatör vid TPNW:s översynskonferenser. Svaren uteblev.

I stället berättade utrikesministern att regeringen avser att samla en grupp länder, både kärnvapenländer och icke-kärnvapenländer, med ett starkt engagemang i nedrustningsfrågor för att diskutera hur vägen framåt ska se ut. Tyskland nämndes explicit och att de bjudit in till en debatt om frågorna den 2 april i FN:s säkerhetsråd.

De förslag som Tyskland framförde under debatten i säkerhetsrådet är inte nya men välbehövliga. De går också att kombinera med TPNW.

I den utrikespolitiska deklarationen aviserade Margot Wallström att regeringen kommer att ta ett nytt initiativ och samla en bred krets länder i arbetet för ett delat ansvar för kärnvapennedrustning. Vänsterpartiet välkomnar det initiativet, men konstaterar samtidigt att TPNW är ett viktigt verktyg för att implementera artikel 6 i NPT, som rör just nedrustning. Det är samtidigt fortfarande oklart vad den svenska regeringens initiativ innebär rent konkret.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt avser ministern att verka för att stärka nedrustningspelaren inom NPT?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-11 Överlämnad: 2019-04-12 Anmäld: 2019-04-23 Svarsdatum: 2019-04-24 Sista svarsdatum: 2019-04-24
Svar på skriftlig fråga