Sveriges agerande i Evian

Skriftlig fråga 2000/01:10 av Wegestål, Karin (s)

Wegestål, Karin (s)

den 21 september

Fråga 2000/01:10

av Karin Wegestål (s) till utrikesminister Anna Lindh om Sveriges agerande i Evian

Enligt Svenska Dagbladet den 4 september 2000 ville en stor majoritet av EU-länderna avveckla sanktionerna mot Jugoslavien vid ett möte med EU:s utrikesministrar den 2@3 september i enlighet med ett franskt förslag. EU behåller dock restriktionerna av fruktan för att en avveckling ska gynna Slobodan Milosevics inför det jugoslaviska valet den 24 september.

"Sanktionerna som infördes av EU förra sommaren åsamkar folket i Serbien stort lidande och situationen blir bara värre." Det säger Sten Swedlund som är chef för Internationella Röda korsets Jugoslaviendelegation den 28 augusti till nyhetsbyrån Reuters. "Hundratals flyktingar, pensionärer och andra svaga grupper får allt svårare att klara sig", hävdar Swedlund. "Under hösten förra året och första halvan av detta år har vi sett att antalet så kallade sociala fall har ökat dramatiskt. Många har svårt att ens få ihop de mest grundläggande matvarorna."

EU-länderna väljer, trots att många är emot sanktionerna, att fortsätta straffa civilbefolkningen i syfte att försöka påverka utgången av valet i Serbien. Det borde väl knappast finnas ett tydligare bevis på inblandningen i ett lands inre angelägenheter, vilket är ett brott mot folkrätten.

Min fråga till utrikesministern är vilken ståndpunkt hon för Sveriges räkning intog till det franska förslaget att upphäva EU-sanktionerna mot Serbien.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-09-21 Anmäld: 2000-09-26 Besvarad: 2000-09-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-27)