Sveriges agerande i EU med anledning av tidigare riksdagsbeslut och fiskeavtal med Marocko

Skriftlig fråga 2017/18:1199 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Statsrådet Ann Linde (S)

 

Trots att riksdagen, med Socialdemokraternas stöd, den 5 december 2012 tillkännagav för den dåvarande regeringen att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken (Västsahara) som en fri och självständig stat och även verka för detta inom EU har Socialdemokraterna i regeringsställning svikit. Vid en pressträff den 15 januari 2016 meddelade utrikesminister Margot Wallström att regeringen inte avser att ”erkänna Västsahara utan ansluter sig därmed till tidigare regeringars bedömning i frågan” och hänvisar till FN:s arbete med att lösa konflikten. I FN:s säkerhetsråd har Sverige knappast gjort mycket väsen av sig i denna fråga.

Den 27 februari meddelade EU-domstolen att fiskeavtalet mellan EU och Marocko inte gäller västsahariska vatten, eftersom Västsahara inte tillhör Marocko (Case C-266/16): ”The Court therefore holds that, taking account of the fact that the territory of Western Sahara does not form part of the territory of the Kingdom of Morocco, the waters adjacent to the territory of Western Sahara are not part of the Moroccan fishing zone referred to in the Fisheries Agreement.” EU:s utrikesminister Federica Mogherini meddelade dock omedelbart efter domslutet att EU vill fortsätta fiskeavtalet med Marocko.

Sverige röstade tidigare i vintras nej till EU-kommissionens mandat att försöka förlänga avtalet. Men nu i april lade Sverige ned sin röst gällande ett nytt förslag till mandat. Sverige står uppenbarligen alltså inte längre tydligt upp för folkrätt och internationell lag.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ann Linde:

 

Varför lade Sverige ned sin röst gällande ett nytt avtalsförslag trots att avtalsförslaget bryter mot EU-domstolens beslut, och varför driver Sverige inte i EU frågan om ett erkännande av den sahariska arabiska demokratiska republiken (Västsahara) i enlighet med riksdagens beslut från den 5 december 2012?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-04-18 Överlämnad: 2018-04-19 Anmäld: 2018-04-20 Sista svarsdatum: 2018-04-25 Svarsdatum: 2018-04-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga