Sverige som ett digitalt föregångsland

Skriftlig fråga 2017/18:305 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Sverige är bland de mest digitala länderna i världen. I EU-samarbetet ligger Sverige i framkant när det gäller områden som uppkoppling, humankapital, användning av internet och integrering av digital teknik.

Ändå är en återkommande fråga som jag, och jag tror också ministern, möter vid företagsbesök och seminarier hur Sverige ytterligare kan utveckla det digitala samhället.

Utvecklingen går som bekant snabbt. Konkurrensen är tuff. Inom life science och sjukvården är en stor del av forsknings- och utvecklingsarbetet inriktat på digitala förutsättningar. E-handel är också ett område som växer starkt. Innovationstakten är hög med många nya start–ups på marknaden. 

Framför allt är de offentliga tjänsterna i fokus. I det EU-index kring digitalisering på den inre marknaden lyftes just detta område fram, ett område där Sverige inte ligger lika långt fram som inom övriga områden. Det kan handla om digital service på kommunal- och landstingsnivå och om förenklingar i vardagen för företag och enskilda medborgare.

Gränsöverskridande arbete är nödvändigt, inte minst i form av standardiseringslösningar, ett område där Sverige behöver agera i samarbete med andra länder i EU och globalt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att stärka digitaliseringens utveckling i hela samhället?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-21 Överlämnad: 2017-11-22 Anmäld: 2017-11-23 Sista svarsdatum: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-01
Svar på skriftlig fråga