Sverige och Natos missilsköld

Skriftlig fråga 2009/10:708 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 9 april

Fråga

2009/10:708 Sverige och Natos missilsköld

av Birgitta Eriksson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Minst två partier i regeringen förordar ett svenskt Natomedlemskap. Vad ett sådant kan komma att innebära för åtaganden tydliggjordes den 27 mars av Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen, tidigare liberal dansk statsminister. Han uppmanade papperstiger Europa att påbörja investeringarna i det kostsamma missilförsvar som USA tidigare planerat. Han menade att ett beslut om att investera i ett omfattande missilförsvar skulle sända en kraftfull politisk signal. Natotoppmötet i november utgör en tidsfrist för allierade att fastställa planer på att bygga en integrerad missilsköld från Vancouver till Vladivostok.

Avser försvarsministern att ta initiativ till att ett svenskt Natomedlemskap och deltagande i missilsköldsprojektet övervägs?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-04-09 Anmäld: 2010-04-09 Besvarad: 2010-04-14 Svar anmält: 2010-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-14)