Sverige och EU:s turismprojekt

Skriftlig fråga 2008/09:410 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 17 december

Fråga

2008/09:410 Sverige och EU:s turismprojekt

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Besöks- och turismnäringen i EU är en stor och växande näring. Även i Sverige är besöks- och turismnäringen en växande och utvecklingsbar näring. Här finns ett stort utbud av natur- och kulturupplevelser och en väl utbyggd infrastruktur som gör att människor kan ta del av dem. Turismens betydelse ökar, både som tillväxtskapande faktor och som motor för sysselsättning och utveckling i övrigt. Därför är det bekymmersamt att Sverige visar ett svalt intresse inför det europeiska samarbetet inom turismens område. I flera år har EU drivit ett projekt, Eden, där man för omvärlden vill visa upp EU-ländernas kultur och historiska arv på olika sätt. Årligen arrangerar man därför en internationell turistkonferens. Konferensen anordnas, med bidrag från kommissionen, av det land som under perioden är ordförandeland.

I år handlar temat om turism i anslutning till naturparker. Det borde vara självklart att Sverige deltar i detta tema, eftersom naturturism är ett av våra starka argument för att locka utländska turister. Men även i år har den svenska regeringen valt att inte delta, varken i uttagningen av EU-projekten eller i att anordna konferensen i samband med Eden under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga näringsministern:

Vilket är näringsministerns skäl till att den svenska regeringen inte deltar i EU:s Edenprojekt och vilka initiativ avser näringsministern att ta i syfte att den svenska regeringen intar en positiv och aktiv hållning till Edenkonferensen under vårt EU-ordförandeskap hösten 2009?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-17 Anmäld: 2008-12-17 Besvarad: 2008-12-22 Svar anmält: 2009-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-22)