Sverige och European Intervention Initiative

Skriftlig fråga 2018/19:803 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 25 juni 2018 formade ett antal länder i Paris grunden till EII (European Intervention Initiative). Det är en fransk idé som kommit att hörsammas av viktiga EU-länder som Estland, Danmark, Tyskland och Nederländerna.

Regeringen har hela tiden påstått att det är Sveriges ambition att gå med. Under ett antal månader skylldes det på att en övergångsregering inte kunde fatta ett sådant beslut. I februari 2019 väckte jag en skriftlig fråga där en tidtabell efterfrågades. Svaret från Margot Wallström lydde att det sker en ”pågående, nära och konstruktiv dialog med Frankrike”. Det är ett antal månader sedan. Den 13 juni 2019, under frågestunden i riksdagen, vände jag mig till utrikesministern och undrade varför inte Stefan Löfvens möte med Frankrikes president Emmanuel Macron den 7 juni kunde ha använts för att tillkännage Sveriges inträde i EII. Svaret från utrikesministern lydde att regeringen är fortsatt positiv till EII. En misstanke, som ventilerades under frågestunden, är att Sverige inte kommer med så länge osäkerhet och oklarhet råder kring undertecknande av det så kallade kärnvapenförbudet. Margot Wallström lät meddela: ”Nej, nu hittar Hans Wallmark på någonting som låter jättekonstigt.” Trots det har tiden gått och inget hänt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Har regeringen för avsikt att undersöka varför Sverige inte accepterats som en del av det franska initiativet EII och huruvida detta beror på regeringens oförmåga att tydligt avvisa tanken på att underteckna det så kallade kärnvapenförbudet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-19 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga