Sverige, EPA och Afrikas krav

Skriftlig fråga 2009/10:837 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 25 maj

Fråga

2009/10:837 Sverige, EPA och Afrikas krav

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Ekonomiska partnerskapsavtal, EPA, håller på att förhandlas fram mellan EU och en rad fattiga länder i Afrika, Västindien och Stilla havet. Dessa avtal syftar till att skapa frihandel mellan parterna och kommer att leda till en snabb öppning av de fattiga ländernas marknader. Detta, befarar många enskilda och organisationer som är aktiva kring bistånd och utveckling, kommer att leda till att jordbrukare och företag i de fattiga länderna slås ut när de måste konkurrera med storskaliga europeiska företag och EU:s kraftigt subventionerade jordbruk. Utöver det vill EU få med frågor om handel med tjänster, regler för investeringar, konkurrens och offentlig upphandling i förhandlingarna. Det är frågor som i hög grad påverkar ländernas möjlighet att välja utvecklingsväg och inrikespolitik. De föreslagna investeringsreglerna skulle till exempel minska ländernas möjligheter att ställa krav på utländska företag som vill köpa upp afrikanska naturresurser. Dessa frågor har de afrikanska länderna vägrat att förhandla om och även lyckats få bort från dagordningen i WTO. De afrikanska länderna kräver att EU tar bort sina jordbrukssubventioner innan man kräver att de afrikanska länderna öppnar sina marknader. De kräver också att de själva få avgöra i vilken takt de kan öppna sina marknader för europeiska varor och ger dem möjlighet att skydda känsliga delar av sina marknader samt att EU tar bort kraven på att handel med tjänster, regler för investeringar, konkurrens och offentlig upphandling ska förhandlas inom EPA.

Avser statsrådet att verka för de afrikanska staternas krav inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-05-25 Anmäld: 2010-05-25 Svar anmält: 2010-06-04 Besvarad: 2010-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-04)