svenskundervisning utomlands

Skriftlig fråga 1997/98:829 av Papadopoulos, Nikos (s)

Papadopoulos, Nikos (s)
Fråga 1997/98:829 av Nikos Papadopoulos (s) till statsrådet Ylva Johansson om svenskundervisning utomlands

Under tio dagar i maj var jag utomlands och besökte utlandssvenskarna i Egeiska havet. Jag besökte Hem- och Skolaföreningar, Svenska kyrkan samt svenska föreningar i Cypern, Rhodos, Kos, Kreta, Pereus och Aten.

Mitt syfte var att träffa utlandssvenskar och diskutera vilka problem och svårigheter som de möter i sina nya länder. Nästan alla jag träffade tog upp frågan om svenskundervisningen med mig. I dessa områden som jag var finns ca 400-500 svenska elever som får hemspråksundervisning (kompletterande svenskundervisning). De har tidigare fått 3 070 kr/elev varje år i ersättningsbelopp av svenska staten, men nu skall dessa ersättningsbelopp halveras. Effekten blir sannolikt att många barn mister möjligheten till svenskundervisning. Vi har ca 4 000 elever i Europa och i hela världen, och den enda möjligheten för dem att uppnå dessa kunskaper är den kompletterande svenskundervisningen.

Sverige ger till alla invandrarbarn möjligheten att få sin hemspråksundervisning (2 timmar/vecka). Jag undrar varför de svenska elever som bor utomlands inte kan få samma möjlighet som invandrarbarn i Sverige? De borde också ha rätt till hemspråksundervisning.

Min fråga till statsrådet Ylva Johansson är:

Vad ämnar skolministern göra för att svenska elever i utlandet skall behålla "hemspråksbidraget oförändrat" så de får den kompletterande svenskundervisningen i den "svenska skolan"?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-04 Anmäld: 1998-06-08 Besvarad: 1998-06-10
Svar på skriftlig fråga