Svenskt truppbidrag till FN

Skriftlig fråga 2009/10:948 av Gabelic, Aleksander (s)

Gabelic, Aleksander (s)

den 24 juni

Fråga

2009/10:948 Svenskt truppbidrag till FN

av Aleksander Gabelic (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Regeringen och utrikesministern, nu senast i Svenska FN-förbundets medlemstidning Världshorisont, har förklarat det rekordlåga svenska truppbidraget till FN-ledda styrkor med att FN inte har efterfrågat svenskt bidrag.

Utrikesministern har säkert rätt i sak, men till saken hör att FN ogärna ställer sådana frågor skarpt om man inte vet att svaret kommer att bli jakande. I regel sker därför först sondering på lägre och mer informell nivå. Ibland tar den sig också formen av möten dit potentiella truppbidragare inbjuds.

Jag vill därför fråga utrikesministern:

Vid hur många tillfällen har utrikesministern under regeringsperioden tagit initiativ till att försöka få FN att efterfråga svenskt militärt truppbidrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-06-24 Anmäld: 2010-06-28 Besvarad: 2010-07-06 Svar anmält: 2010-07-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-07-06)