svenskt stöd till fredsprocessen i Burundi

Skriftlig fråga 2003/04:1447 av Frans, Joe (s)

Frans, Joe (s)

den 20 juli

Fråga 2003/04:1447

av Joe Frans (s) till utrikesminister Laila Freivalds om svenskt stöd till fredsprocessen i Burundi

Konflikten i Burundi har skapat flera hundratusen flyktingar som bland annat finns i grannländer som Tanzania. FN vill att dessa flyktingar ska kunna återvända till Burundi, vilket också nu har påbörjats. Takten och det mottagande återvändande burundier får med all sannolikhet kommer att påverka landets stabilitet och därmed fredsprocessen i Burundi.

Det är avgörande för hela regionens framtid att fredsprocessen i Burundi lyckas. Det är klart att situationen nu är bättre än på mycket länge, men det är samtidigt smärtsamt och beklämmande att konstatera att det fortfarande pågår krigshandlingar endast ett tiotal kilometer utanför huvudstaden och att barnsoldater öppet vandrar på stadens gator.

Det är viktigt att Sverige i detta kritiska skede har egna utsända diplomater på plats för att understödja fredsprocessen i Burundi.

Avser ministern att ta initiativ till att Sveriges närvaro i Burundi stärks med egna utsända diplomater för att därigenom stödja landets fredsprocess?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-07-20 Besvarad: 2004-08-18 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-18)