Svenskt stöd för Kiribatis kolstoppsförslag

Skriftlig fråga 2015/16:350 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Anote Tong, president i republiken Kiribati, har i ett brev till världens stats- och regeringschefer (augusti 2015) vädjat om en uppslutning bakom hans och örikets förslag om ett stopp för ny exploatering av kol.

Kiribati är ett av de länder som här och nu drabbas hårdast av klimatförändringen, inte minst som en följd av havsnivåhöjningen. Enligt uppgift har denna vädjan också tillställts statsministern och den svenska regeringen. Om Sverige kunde ställa sig bakom förslaget skulle det vara en viktig signal till världssamfundet att vi tar klimatfrågan – och inte minst de särskilt hårdast drabbade ländernas sak – på största allvar. Även Sverige är ansvarigt för stora utsläpp från kolförbränning, inte minst i och med Vattenfalls stora fossilutsläpp i Tyskland.

Anote Tong och Kiribatis folk förväntar sig ett svar före Paristoppmötet, COP 21.

Med anledning av detta vill jag fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Kommer Sverige att ställa sig bakom Kiribatis vädjan om ett stopp för ny exploatering av kol?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-11-19 Överlämnad: 2015-11-19 Anmäld: 2015-11-20 Sista svarsdatum: 2015-12-02 Svarsdatum: 2015-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga