Svenskt snus på den europeiska marknaden

Skriftlig fråga 2007/08:944 av Rothenberg, Hans (m)

Rothenberg, Hans (m)

den 13 mars

Fråga

2007/08:944 Svenskt snus på den europeiska marknaden

av Hans Rothenberg (m)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den svenska tobaksindustrin har tillverkat snus i dess nuvarande form sedan 1800-talet. Industrin omsätter i dagsläget miljardbelopp och ger många människor arbete. I dag är det svenska snuset i princip bara tillgängligt för svenskar och norrmän. Hälsoriskerna som omgärdar snuset är under ständig diskussion, men de allra flesta forskare är sedan länge överens om att riskerna med snus är betydligt mindre än vid rökning.

I Europa avlider över 1,2 miljoner människor varje år till följd av tobaksrökrelaterade sjukdomar och kostnaden för dessa sjukdomar beräknas till drygt 100 miljarder euro. Utbudet av rökavvänjningspreparat är stort med en rad olika preparat på marknaden, men de är dyra och avvänjningsresultaten är inte alltid de bästa. EU:s sätt att förhålla sig till snuset vilar på ett beslut vars underlag i dag ifrågasätts. Beslutet bortser helt från snusets möjlighet att avhjälpa vårt kanske allvarligaste folkhälsoproblem.

Om den europeiska marknaden öppnas upp för det svenska snuset skulle det innebära stora möjligheter, inte bara för den svenska tobaksindustrin utan också ge många nya arbetstillfällen. Dagens EU-restriktioner hindrar just nu nya stora investeringar som om de blir av kan ge utomordentligt positiva effekter.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta i syfte att verka för att den europeiska marknaden öppnas upp för det svenska snuset?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-13 Anmäld: 2008-03-13 Besvarad: 2008-03-19 Svar anmält: 2008-03-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-19)