svenskt medborgarskap

Skriftlig fråga 1997/98:171 av Eberstein, Susanne (s)

Eberstein, Susanne (s)
Fråga 1997/98:171 av Susanne Eberstein (s) till statsrådet Leif Blomberg om svenskt medborgarskap

Det finns människor som har bott länge, kanske mer än tio år i vårt land och som inte vill något hellre än att bli svenska medborgare.

Trots att de bott mycket länge i Sverige vägras de medborgarskap här, eftersom de inte blir befriade från sina tidigare medborgarskap i t.ex. Iran och Irak.

I de iranska lagarna ges visserligen utrymme för att en iransk medborgare under vissa förutsättningar, kan medges befrielse, men det fungerar sällan i praktiken. Det finns personer som i åratal ansträngt sig och där det läggs olika administrativa eller andra hinder i vägen. Det innebär att människor, i övrigt helt inordnade i det svenska samhället, inte kan delta i rikspolitiken och på olika sätt stoppas i det svenska samhället.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att invandrare som inte blir av med sitt tidigare hemlands medborgarskap ändå skall kunna bli svenska medborgare?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-11-24 Anmäld: 1997-12-01 Besvarad: 1997-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga