Svenskt medborgarskap vid födseln

Skriftlig fråga 2005/06:41 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 21 september

Fråga 2005/06:41 av Luciano Astudillo (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Svenskt medborgarskap vid födseln

Ett nyfött barn med svensk anknytning blir svensk medborgare under vissa förutsättningar, som anges i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Av lagen framgår att ett nyfött barn med föräldrar där båda är utländska medborgare inte automatiskt förvärvar svenskt medborgarskap. Det är otidsenligt.

Alla barn som föds i Sverige och vars föräldrar har uppehållstillstånd i Sverige borde ges möjligheten att förvärva ett svenskt medborgarskap direkt. En sådan reform skulle tydligt markera att alla som föds i vårt land är svenskar och därför ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det finns flera länder som har en medborgarskapslag i enlighet med de intentioner som anförs i motionen, däribland USA.

Hur avser ministern att agera så att alla barn som föds i Sverige ska har rätt att förvärva svenskt medborgarskap oavsett föräldrarnas medborgarskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-09-23 Anmäld: 2005-09-27 Besvarad: 2005-09-28 Svar anmält: 2005-09-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-09-28)