Svenskt förhållningssätt till Muslimska brödraskapet

Skriftlig fråga 2016/17:1581 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

I nästan samtliga välutvecklade länder är organisationer/grupper som al-Qaida, Islamiska staten och Hamas terrorklassade. Likheten mellan dem består främst av en likartad, radikal syn på islam, där de med alla medel försöker uppnå ett islamistiskt samhälle. Det finns dock en annan islamistisk organisation där åsikterna om hur man ska se på nätverket går isär, nämligen det av Förenade Arabemiraten, Ryssland, Syrien, Egypten och Saudiarabien terrorklassade Muslimska brödraskapet (MB).

MB råkar vara en av världens äldsta, mest inflytelserika och största islamistiska rörelser, och de finns över hela världen, inklusive i Sverige. De arbetar främst genom att nästla sig in i olika samhällen, för att sedan försvara det inflytande de har med alla medel. De är, i många avseenden, en rörelse som fungerat som en inspiration för de mest hårdföra islamistiska organisationerna, och de delar dessutom samma syn på vad som är det perfekta samhället: ett muslimskt världskalifat styrt av islamistiska sharialagar.

I Sverige är MB väl etablerade, även om deras engagemang är en aning diffust. Det finns trots allt ändå tydliga kopplingar mellan den internationella rörelsen kring MB och svenska makthavare. Vi har likaså sett hur framstående politiker själva varit en del av det islamistiska nätverket kring MB, vilket fått som följd att några av dessa tvingats avgå. Trots de skriverier som funnits redan tidigare, och trots att vi är väl medvetna om radikaliseringen av unga muslimer, är regeringens förhållningssätt till MB mycket otydligt.

Utöver problem i sina egna led med betalas det samtidigt ut statsstöd till organisationer kopplade till den här miljön, såväl i Sverige som utomlands.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur ser ministern på Muslimska brödraskapet, och är det ministerns uppfattning att organisationer kopplade till Muslimska brödraskapet ska kunna erhålla stöd från den svenska staten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-06-13 Överlämnad: 2017-06-14 Anmäld: 2017-06-15 Svarsdatum: 2017-06-21 Sista svarsdatum: 2017-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga