Svenskt engagemang kring spridning av hiv/aids och tuberkulos i nordvästra Ryssland

Skriftlig fråga 2008/09:880 av Wahlström, Göte (s)

Wahlström, Göte (s)

den 23 april

Fråga

2008/09:880 Svenskt engagemang kring spridning av hiv/aids och tuberkulos i nordvästra Ryssland

av Göte Wahlström (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Sverige har liksom flera av de nordiska länderna engagerat sig i åtgärder för att förhindra spridning av hiv/aids och tuberkulos i vårt närområde. Frågan har även engagerat Nordiska rådets välfärdsutskott som på olika sätt agerat i frågan.

Enligt uppgift kommer några av de projekt som Sverige engagerat sig i att fasas ut under närtid. Detta är bekymmersamt då situationen fortfarande är oroande. Under april 2009 kommer en konferens att anordnas i Kaliningrad där frågan ska diskuteras.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Hur avser statsrådet att agera i frågan om spridningsrisken av hiv/aids och tuberkulos i vårt närområde?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-23 Anmäld: 2009-04-23 Svar anmält: 2009-05-06 Besvarad: 2009-05-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-06)