Svenskt deltagande i projektet BEPS

Skriftlig fråga 2012/13:541 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 23 maj

Fråga

2012/13:541 Svenskt deltagande i projektet BEPS

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

På initiativ av G20 har OECD tillsatt tre arbetsgrupper som ska komma med förslag om hur beskattningsrätten ska fördelas, hur man motverkar erodering av skattebasen och hur man kan reglera koncerners interna prissättning när koncernföretagen handlar med varandra. Projektets namn är BEPS – Base Erosion and Profit Shifting.

Sverige hade via EU möjligheten att delta i arbetet, men förfrågan slarvades bort på Finansdepartementet, enligt uppgift. Alternativt förstod man inte vikten av och allvaret i det arbete som nu initierats. Det är ju inte heller så att regeringen stått på tå i skatteflyktsfrågorna utan mer på hälarna. Man har varit nöjd med de initiativ Socialdemokraterna tog 2005/06 i ett antal frågor och har mest förvaltat dessa. Slarv eller sömn på departementet, det är frågan. Ännu märkligare blir det då Svenskt Näringsliv har varit oerhört aktivt med att försöka få regeringen att begripa vikten av dessa arbetsgrupper, något som togs upp av Svenskt Näringsliv vid skatteutskottets utfrågning kring beskattningen av storföretagen.

Att Sverige inte hårt bevakar sådana här möjligheter är särskilt allvarligt eftersom de stora staterna i världen och EU lär ha stort förhandsinflytande på vad som än läggs fram. EU, OECD med flera lär inte lägga något förslag som inte till exempel Tyskland inom EU och USA inom OECD kikat lite på innan. Småstater som Sverige måste därför alltid vara oerhört lyhörda och alerta för att få in sina synpunkter innan kvarnarna börjar mala. Beslutsprocesser väntar aldrig på de senfärdiga.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att slarv och missar av denna karaktär inte ska upprepas i departementet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-05-23 Anmäld: 2013-05-23 Besvarad: 2013-05-29 Svar anmält: 2013-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-29)