Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

Skriftlig fråga 2016/17:1221 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Moderaterna har vid flera tillfällen lyft frågan om att Sverige bör delta i den brittiskledda multinationella snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF). Detta för att bidra till säkerhet och stabilitet i Sveriges närområde. Regeringen ställde sig dessutom positiv till ett svenskt deltagande i JEF i den försvarspolitiska inriktningspropositionen från april 2015, vilken utgjorde underlaget till det försvarsbeslut som riksdagen fattade i juni samma år.

I propositionen skrev regeringen att Sverige aktivt bör söka deltagande i bilaterala och multilaterala samarbeten med tyngdpunkt i norra Europa, och JEF framhålls som ett exempel på detta. I februari i år signalerade försvarsminister Hultqvist att ett deltagande i JEF var aktuellt och att han uppdragit åt Försvarsmakten att redovisa förutsättningarna för ett sådant deltagande. 

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga försvarsminister Peter Hultqvist följande:

 

Kommer Sverige att delta i Joint Expeditionary Force, och hur kommer ett sådant deltagande i så fall att se ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-04-10 Överlämnad: 2017-04-11 Anmäld: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-04-19 Sista svarsdatum: 2017-04-19
Svar på skriftlig fråga