Svenskt deltagande i Joint Expeditionary Force

Skriftlig fråga 2015/16:1441 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Sverige har ingått ett omfattande samarbetsprogram med Storbritannien på försvarsområdet. I programmet ingår 53 olika punkter. Det tidigare i bland annat inriktningspropositionen utpekade Joint Expeditionary Force (JEF) ingår dock inte. I grunden handlar det om att kunna ta del av kvalificerad övningsverksamhet. Det är också ett sätt att bygga tillit och tydligt visa landets ansvarstagande i samverkan med andra runt Östersjön och i Nordeuropa. Från regeringshåll har sagts att frågan om deltagande nu ska analyseras tillsammans med Finland.

 

Har försvarsministern, efter att ha tittat på detta tillsammans med Finland, för avsikt att under 2016 ge besked om svenskt deltagande i det i inriktningspropositionen utpekade JEF, Joint Expeditionary Force?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-07-08 Överlämnad: 2016-07-08 Besvarad: 2016-07-25 Sista svarsdatum: 2016-07-25 Anmäld: 2016-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga