Svenskt deltagande i EU:s stridsgrupper

Skriftlig fråga 2019/20:1349 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Den 11 april 2019 tog regeringen beslutet att ge Försvarsmakten i uppdrag att förbereda ett svenskt deltagande i en EU-stridsgrupp ledd av Tyskland som ska stå i beredskap under andra halvåret 2020. Sverige har vid flera tillfällen tidigare både bidragit till och lett EU:s stridsgrupper. Första gången var 2008.

Vid samtliga tillfällen har riksdagen informerats om det svenska åtagandet gentemot EU:s stridsgrupper. Det finns starka skäl för det. Dessa stridsgrupper är utformade för att sättas in med korta ledtider i konflikter med hög grad av våldsanvändning. 

Denna gång ska Sverige enligt regeringens hemsida bidra med en CBRN-enhet. Försvarsmaktens CBRN-kompetens har varit en av de delar av myndigheten som gjort värdefulla insatser i kampen mot coronaviruset den senaste tiden.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Vad är status för det svenska deltagandet, och hur avser ministern att informera riksdagen om den svenska insatsen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-13 Överlämnad: 2020-05-14 Anmäld: 2020-05-19 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga