Svenskt deltagande i European Intervention Initiative

Skriftlig fråga 2018/19:857 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Vid återkommande tillfällen har frågor ställts om svenskt deltagande i det franska initiativet European Intervention Initiative (EII). Nu senast manifesterade de deltagande länderna sitt gemensamma intresse i samband med Frankrikes nationaldag den 14 juli. Finland, Estland och Danmark sida vid sida med exempelvis Tyskland, Nederländerna och Spanien. Men inte Sverige.

I ett svar den 6 mars på en fråga från mig angående tidtabellen för svensk medverkan i EII svarade utrikesminister Margot Wallström följande: ”Sverige har en pågående nära och konstruktiv dialog med Frankrike om initiativet. Beslut om tidtabellen för en möjlig utvidgning av EII fattas inte av Sverige, utan gemensamt av Frankrike och övriga länder som deltar i samarbetet. Regeringen avser hålla riksdagen informerad om den fortsatta behandlingen av frågan. ”

Ungefär tre och en halv månad senare, den 26 juni, svarar försvarsminister Peter Hultqvist följande apropå EII: ”Regeringen ser EII som ett viktigt initiativ med potential att stärka det europeiska säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet som helhet, tillsammans med andra samarbetsformat. Även Försvarsmakten gör bedömningen att ett svenskt deltagande vore värdefullt. Mot denna bakgrund för regeringen en dialog med Frankrike avseende ett svenskt deltagande i EII. Ett beslut om utvidgning av deltagarkretsen i EII fattas gemensamt av de tio länder som nu deltar i initiativet. Ett sådant beslut skulle tidigast kunna fattas i september 2019 när nästa försvarsministermöte i EII-kretsen genomförs.”

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Med den nära och konstruktiva dialog regeringen uppger sig ha med Frankrike och andra deltagande länder är det då ambitionen att Sverige i september 2019 ska förmås bjudas in som medlem av European Intervention Initiative?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-07-19 Överlämnad: 2019-07-22 Besvarad: 2019-08-05 Sista svarsdatum: 2019-08-05 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga