Svenskt bistånd via skatteparadis

Skriftlig fråga 2008/09:780 av Linde, Hans (v)

Linde, Hans (v)

den 25 mars

Fråga

2008/09:780 Svenskt bistånd via skatteparadis

av Hans Linde (v)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Swedfund är ett statligt riskkapitalbolag som erbjuder riskkapital och kompetens för investeringar i utvecklingsländer i Afrika, Asien, Latinamerika och till länder i Östeuropa som inte är EU-medlemmar. Verksamheten finansieras via biståndsbudgeten. Sedan starten 1979 har man gjort över 200 investeringar i 60 länder. Swedfund har under de senaste åren fått utökade uppgifter, bland annat genom att riksdagen i höstas beslutade att överföra ansvaret för de så kallade startprogrammen från Sida till Swedfund och ett kapitaltillskott på 1 miljard kronor.

År 2008 beslutade Swedfund om investeringar på drygt 500 miljoner kronor. Tidningen Omvärlden har nu avslöjat att 20 procent av detta, 98 miljoner kronor, gått via skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna och Caymanöarna där insyn är obefintlig och alla transaktioner hålls hemliga. Detta borde strida mot regeringens ambition att sätta kvalité och resultat i centrum för utvecklingssamarbetet.

Den norska regeringen har samtidigt beslutat att inga nya biståndssatsningar ska gå via skatteparadis och tillsatt en utredning om existerande investeringar i skatteparadis med målsättningen att Norge ska avveckla alla fonder i skatteparadis.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att svenska biståndsmedel inte ska överföras via skatteparadis?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-25 Anmäld: 2009-03-25 Besvarad: 2009-04-02 Svar anmält: 2009-04-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-02)