svenskt bistånd till Västbanken

Skriftlig fråga 2004/05:800 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 27 januari

Fråga 2004/05:800

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Carin Jämtin om svenskt bistånd till Västbanken

Israel har återupptagit bygget av den så kallade säkerhetsmuren på Västbanken. Detta trots att den internationella brottmålsdomstolen har fastslagit att de delar av barriären som byggs inne på Västbanken är olagliga. Israel presenterade i juni 2004 en ny byggnadsplan för muren. I en FN-rapport (The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities) görs en utvärdering av murbyggandets humanitära konsekvenser. I södra Hebron menar FN bland annat att planerna på att bygga ut muren kommer att försvåra möjligheterna för invånarna att säkra sitt uppehälle. Området har få odlingsmöjligheter och tillgång till marknader är således livsviktigt @ vilket byggandet med stor sannolikhet kommer att begränsa ytterligare. Tillgång till utbildning och sjukvård är redan minimal, och situationen förväntas bli värre. På norra Västbanken, i området Barta´a ash Sharqiya, så har muren redan bidragit till en arbetslöshet på 80 %. Utöver detta måste alla typer av livsmedel importeras @ inklusive vatten. FN fastslår att murbygget är oförenligt med de utvecklingsbehov som finns på delar av Västbanken i fråga om grundläggande sociala tjänster och infrastruktur. Detta har i sin tur lett till att internationella biståndsgivare blivit mer försiktiga när det gäller framtida utvecklingsprojekt i området då dess verkställighet inte kan försäkras. Enligt FN är biståndsgivare redan i dag tveksamma till att investera i biståndsprojekt på delar av Västbanken, och om muren byggs ut kommer situationen att bli än värre.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet hur hon avser att agera framöver när det gäller bistånd till utvecklingsprojekt på Västbanken.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-01-27 Anmäld: 2005-01-27 Besvarad: 2005-02-02 Svar anmält: 2005-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-02-02)