svenskt bistånd till Östtimor

Skriftlig fråga 1997/98:646 av Goës, Eva (mp)

Goës, Eva (mp)
Fråga 1997/98:646 av Eva Goës (mp) till statsrådet Pierre Schori om svenskt bistånd till Östtimor

Sida har nyligen gett bistånd på 6 miljoner kronor till Unicef för att finansiera mödravård i Östtimor. Detta är i och för sig lovvärt och välbehövligt. Problemet är bara att mödravården skall ske på indonesiska sjukhus. Östtimoresiska kvinnor är på goda grunder rädda för att uppsöka indonesiska sjukhus. Biståndet borde i stället kanaliseras via katolska kyrkan som befolkningen har förtroende för. Caritas och katolska kyrkans nunnor som hjälper de fattiga, står folket nära. Deras institutioner vågar folket lita på.

Min fråga till statsrådet Pierre Schori är:

Avser regeringen framgent kanalisera bistånd av ovanstående karaktär direkt till katolska kyrkan?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-04-14 Anmäld: 1998-04-20 Besvarad: 1998-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga