Svenskt bistånd genom IPU

Skriftlig fråga 2012/13:188 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 7 december

Fråga

2012/13:188 Svenskt bistånd genom IPU

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Sveriges regering har i sin budgetproposition 100 miljoner avsatta till aktiviteter i samband med den arabiska våren.

Syftet är att stärka och medverka till en demokratisering av länder i Mellanöstern och Nordafrika.

Jag tycker att det är en mycket bra satsning som vi på alla sätt ska medverka till att stödja. Jag vill därför passa på att slå ett slag för en organisation som Sveriges riksdag är medlem i.

Jag menar då Interparlamentariska unionen (IPU). Det är en organisation som bildades 1889 med syftet att bygga parlamentarism och demokrati i världen. Denna organisation har i dag 162 medlemsländer. Sverige har varit med från början, och vi har genom åren kunnat redovisa ett mycket lovvärt och framgångsrikt arbete.

När det gäller Mellanöstern, Nordafrika och den arabiska våren är IPU redan från början involverad i ett antal aktiviteter. I dag är det i första hand brist på medel som gör att IPU inte har möjlighet att delta i fler aktiviteter. Det vore därför bra om en del av de i budgeten för 2013 avsatta medlen för aktiviteter i samband med den arabiska våren kunde komma IPU till del. På så sätt kunde ett redan existerande arbete förstärkas. Vi behöver heller inte riskera att dubbelarbete utförs, och vi kan garantera att pengarna gör största möjliga nytta.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet om statsrådet kan verka för att IPU kan få ta del av den svenska biståndssatsningen som ska genomföras i Nordafrika och Mellanöstern.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-07 Anmäld: 2012-12-07 Besvarad: 2012-12-12 Svar anmält: 2012-12-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-12)