Svenskt arbete för att lagföra IS-medlemmar

Skriftlig fråga 2018/19:278 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Över 300 svenska medborgare sägs ha anslutit sig till Islamiska staten och liknande grupper sedan starten av det syriska inbördeskriget 2011. Omkring hälften av dessa kan ha återvänt till Sverige, och när det så kallade kalifatet nu har krossats befaras ännu fler komma till Sverige, utöver fångar som dessvärre eventuellt kan komma att utlämnas till Sverige.

Att identifiera återvändarna är ett problem i sig, men i många fall är det trots allt möjligt. Vad som är betydligt svårare är att ställa dessa personer inför rätta och sedan finna tillräckligt med bevis för att det ska leda till en fällande dom. I stället ser vi hur människor som varit en del av vår tids absolut värsta terroristorganisation och än värre, personer som begått de mest fasansfulla brotten, kan fortsätta vandra fritt på våra gator.

Under åren som har gått har regeringen minst sagt varit sen med att fatta nödvändiga beslut för att trygga vår säkerhet, avseende såväl förebyggande som direkta åtgärder. Först år 2016 blev det förbjudet med så kallade terrorresor, och det saknas fortfarande en lag som förbjuder deltagande i en terroristorganisation. Det innebär att de allra flesta som återvänder från exempelvis IS inte kan dömas för det brottet, varför det inte heller sker trots vetskapen om att flera av de som i dag är fria har begått fasansfulla handlingar.

Det finns flera åtgärder som skulle vara välkomna för att komma till rätta med de svårigheter vi nu står inför. Att införa möjligheten att omhänderta de hemkomna terroristerna direkt vid hemkomst skulle vara en god start. Att därefter, likt vad som efterfrågats av diverse experter på området, införa en särskild krigstribunal (gärna en internationell sådan) vore en annan åtgärd.

Med anledning av detta önskas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svara på följande fråga:

 

Vad avser ministern att göra för att förhindra att personer som passivt eller aktivt deltagit i Islamiska statens arbete utomlands ska kunna lagföras i Sverige, och är de i frågan nämnda förslagen att betrakta som aktuella för regeringen att genomföra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-19 Överlämnad: 2019-02-20 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga