Svenskt agerande vid tillsättning av ny IMF-chef

Skriftlig fråga 2006/07:1480 av Pagrotsky, Leif (s)

Pagrotsky, Leif (s)

den 9 juli

Fråga

2006/07:1480 Svenskt agerande vid tillsättning av ny IMF-chef

av Leif Pagrotsky (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Globaliseringens akilleshäl är bristen på effektiva och legitima globala institutioner. Den kanske viktigaste internationella finansiella institutionen, Internationella valutafonden, är allvarligt försvagad av att den i stora delar av världen upplevs som en angelägenhet bara för några få i den gamla världen av i går. En viktig orsak till detta är att chefen för Valutafonden hittills har utsetts på ett så provocerande sätt, genom hemliga överenskommelser mellan Europas stora länder utan insyn för någon annan. I slutet av juni meddelade nuvarande IMF-chefen Rodrigo Rato plötsligt att han lämnar sin post i förtid. Därmed öppnar sig möjligheten att snabbt ändra missförhållandena genom att denna gång utse IMF-chef på ett sätt som inkluderar alla IMF:s medlemmar i alla delar av världen och som bryter deras utanförskap. Vad som nu behövs är en transparent process att välja ut den som är bäst lämpad att leda IMF, som välkomnar kandidater oavsett ursprung. Det är bråttom. Redan veckan efter att det blev känt att vakansen uppstått har Frankrikes president föreslagit en fransk kandidat som han blixtsnabbt tycks ha förankrat i flera europeiska stora länder och i USA. Ingenting har redovisats om vad Sveriges regering har för avsikter i denna för världsekonomin och för globaliseringen så viktiga process. Andra länder agerar redan med full kraft, Sverige tycks ännu inte ha börjat förbereda sina startblock.

Vad avser finansministern att göra för att processen vid tillsättningen av IMF-chef ska bli helt transparent och därmed den chef som är bäst lämpad tillsätts att leda fonden oavsett hemland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-07-09 Besvarad: 2007-07-16 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-16)