Svenskt agerande gällande Världsbankens chef Paul Wolfowitz

Skriftlig fråga 2006/07:1048 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 19 april

Fråga

2006/07:1048 Svenskt agerande gällande Världsbankens chef Paul Wolfowitz

av Ulf Holm (mp)

till finansminister Anders Borg (m)

Världsbankens grundläggande syfte är att hjälpa utvecklingsländerna att bekämpa fattigdom, vilket givetvis är viktigt. Dock skakas Världsbanken nu av en stor skandal eftersom chefen, Paul Wolfowitz, ägnat sig åt nepotism och gynnat sin flickvän med ett mycket generöst lönelyft. Utan tvekan skadar detta Världsbanken eftersom en viktig del i bankens arbete just handlar om att motverka korruption. Att Wolfowitz kan fortsätta som chef anser jag vara uteslutet mot bakgrund av vad som hänt.

Världsbankens styrelse har formell makt att kunna avskeda chefen. Sverige har ingen egen plats i styrelsen utan ingår i en nordisk-baltisk valkrets som har en plats, som jag har förstått det. Hur denne styrelseledamot har agerat i frågan om Världsbankens chef har jag inte lyckats få kunskap om.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga vilka initiativ finansministern tänker ta, eller har tagit, vad gäller frågan om Världsbankens chef Paul Wolfowitz och den nepotism han ägnat sig åt.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-04-19 Anmäld: 2007-04-20 Besvarad: 2007-04-25 Svar anmält: 2007-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-25)