svenskflaggad sjöfartsnäring

Skriftlig fråga 1997/98:1007 av Lönnroth, Johan (v)

Lönnroth, Johan (v)
Fråga 1997/98:1007 av Johan Lönnroth (v) till näringsministern om svenskflaggad sjöfartsnäring

den 11 augusti

Sedan början av förra året har 35 svenska fartyg flaggats ut till länder som ger bättre skatte- och andra villkor för sjöfarten jämfört med Sverige. Det finns stor risk att utflaggningen fortsätter i ökat tempo om det inte kommer ett snabbt besked från regeringen om vilka åtgärder man planerar vidta.

Jag vill fråga:

Är näringsministern beredd att ta konkreta initiativ för att säkra en livskraftig svenskflaggad sjöfartsnäring?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-11 Anmäld: 1998-08-17 Besvarad: 1998-08-27
Svar på skriftlig fråga