Svenskar fast i Gaza

Skriftlig fråga 2007/08:329 av Bergstedt, Hannah (s)

Bergstedt, Hannah (s)

den 22 november

Fråga

2007/08:329 Svenskar fast i Gaza

av Hannah Bergstedt (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Sedan fem månader tillbaka, när Israel beslutade att stänga gränserna för in- och utresor, sitter svenskar fast i Gaza. Bland dem finns en mamma från Piteå som har permanent uppehållstillstånd i Sverige och hennes fyra barn som är svenska medborgare. Familjen var på besök i Gaza när gränsen stängdes. Familjen är splittrad då fadern, också svensk medborgare, finns i Piteå och barnen missar sin skolgång. Det saknas besked om när familjen kan återvända hem, vilket har lett till stark oro hos dem alla.

Det svenska konsulatet uppger i Jerusalem att man inte kan göra något. Familjens hopp är att de hamnar på de officiella listor som Israel använder sig av när de tillåter utpassering från Gaza.

Avser utrikesministern att vidta åtgärder för att hjälpa de svenska medborgare som är fast i Gaza att komma hem?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-22 Anmäld: 2007-11-22 Besvarad: 2007-11-28 Svar anmält: 2007-11-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)