Svenska språket och integrationen

Skriftlig fråga 2005/06:658 av Billström, Tobias (m)

Billström, Tobias (m)

den 16 december

Fråga 2005/06:658 av Tobias Billström (m) till statsrådet Jens Orback (s)

Svenska språket och integrationen

För att komma in i det svenska samhället och klara av att möta utbildningars och yrkeslivets krav krävs en god kunskap i det svenska språket. Skolan kan aldrig förändra ett barns bakgrund eller vilka förutsättningar som finns hemifrån, men med hjälp av snabba, tidiga insatser från en välutbildad lärarkår kan elevernas förutsättningar tas bättre till vara än i dag.

Malmös elever får inte de kunskaper i svenska språket som de behöver. När 2 416 elever nyligen gjorde ett standardiserat test fallerade så många som var tredje. De nådde bara en etta eller tvåa på en niogradig skala och har så dåliga kunskaper att de behöver extra stöd för att klara svenskan. Räknas de in som bara nådde en trea på skalan är det så många som varannan elev som faller igenom.

Agneta Eriksson, Malmös socialdemokratiska skolkommunalråd, konstaterar helt riktigt att man inte kan kräva att skolan tar hela ansvaret. En del ligger på att många elever sällan pratar svenska utanför skolan och lever i segregerade bostadsområden.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att boende- och språksegregationen bryts?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-12-16 Inlämnad: 2005-12-16 Besvarad: 2005-12-20 Svar anmält: 2006-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-20)