Svenska Spel

Skriftlig fråga 2007/08:465 av Lindberg, Camilla (fp)

Lindberg, Camilla (fp)

den 11 december

Fråga

2007/08:465 Svenska Spel

av Camilla Lindberg (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Under senare tid har Svenska Spel sjösatt flera stora satsningar utan tillstånd från ägaren. Det har gällt till exempel spelbolag i Litauen, bingohallar som Svenska Spel ville ta över och nu senast ett samarbete med det österrikiska statliga pokerbolaget. Bolaget har investerat och skrivit kontrakt – och först därefter frågat ägaren. Dessa satsningar har kostat åtskilliga miljoner, enbart bingohallsatsningen uppges ha kostat 100 miljoner kronor.

Svenska Spels marknadsföring och offensiva hållning, med stora investeringar som inte har förankrats hos ägaren, riskerar att undergräva bolagets trovärdighet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansministern på vilket sätt han ämnar säkerställa att Svenska Spel agerar enligt ägarnas intentioner.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)