Svenska Spel

Skriftlig fråga 2007/08:460 av Nilsson, Mats G (m)

Nilsson, Mats G (m)

den 11 december

Fråga

2007/08:460 Svenska Spel

av Mats G Nilsson (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Svenska Spel har av tradition en särställning på den svenska spelmarknaden. Svenska Spel har av tradition också en särställning som finansiär av svensk idrott. År 2006 tillfördes Riksidrottsförbundet ca 1,2 miljarder av Svenska Spel. Därutöver utbetalades 170 miljoner kronor till de stora idrottsförbunden – Fotbollförbundet, Ishockeyförbundet, Handbollförbundet, Bandyförbundet, Innebandyförbundet och Golfförbundet – vars matcher och tävlingar Svenska Spel bedriver spel på.

Svenska Spels särställning på den svenska spelmarknaden förklaras ofta med att bolaget stöder idrotten ekonomiskt.

Är finansministerns ställningstagande att de 170 miljoner som tillförs de stora idrottsförbund vars matcher och tävlingar man bedriver spel på är att betrakta som stöd till svensk idrottsrörelse eller som kommersiellt betingad sponsring och reklam?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-12-11 Anmäld: 2007-12-11 Besvarad: 2007-12-19 Svar anmält: 2007-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-19)