Svenska skyddsrum

Skriftlig fråga 2012/13:167 av Härstedt, Kent (S)

Härstedt, Kent (S)

den 29 november

Fråga

2012/13:167 Svenska skyddsrum

av Kent Härstedt (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

I Sverige finns ca 65 000 skyddsrum. Nyproduktionsvärdet beräknas till ca 200 miljarder kronor. Övervakande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har att genomföra inspektioner och underhåll.

Syftet med skyddsrummen är tydligt: att rädda liv!

Många skyddsrum disponeras av privatpersoner och fastighetsägare och används till en rad olika ändamål.

Tyvärr har inspektioner och underhåll försummats kraftigt under en lång rad av år. Det kan inte beskrivas som annat än resursslöseri.

Det finns anledning att uppmärksamma skyddsrummen för den beredskap och säkerhet som krävs. Behov kan uppstå akut och i allvarliga krissituationer.

Det är självklart av stor vikt att staten tar sitt ansvar för att avsätta medel och resurser så att skyddsrummen kan hållas i skick och fungera i en framtida kris.

Min fråga till försvarsministern lyder:

Vilka initiativ avser försvarsministern att ta för att säkerställa att svenska skyddsrum kan fungera när krissituationer uppstår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-29 Anmäld: 2012-11-30 Besvarad: 2012-12-05 Svar anmält: 2012-12-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-05)