Svenska samarbetsmän med Stasi

Skriftlig fråga 2009/10:567 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 25 februari

Fråga

2009/10:567 Svenska samarbetsmän med Stasi

av Lennart Sacrédeus (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den svenska säkerhetspolisen vill inte offentliggöra dokument om de svenska medborgare som var anknutna till statssäkerhetspolisen Stasi i dåvarande Östtyskland, DDR. Säkerhetspolisen har gett olika besked om sina motiv. Enligt professor Birgitta Almgrens studie i hennes bok Inte bara Stasi är den svenska säkerhetspolisens motivering en påstådd risk för att ett offentliggörande skulle få konsekvenser för rikets säkerhet och vara mycket känsligt för de personer som pekas ut som agenter i Sverige. I ett inlägg i Svenska Dagbladet den 22 februari skriver Säkerhetspolisens informationschef Åsa Hedin att någon "Stasilista" inte existerar, men att en "handfull personer" medgivit att de hade värvats av DDR-Stasi.

Kammarrätten har vägrat att lämna ut Stasidokumentationen i forskningssyfte.

Det svenska folket har rätt till sin historia. I detta ingår även de svåra och kontroversiella delarna, som till exempel att få veta i vilken omfattning och vilka svenskar som samarbetade med Stasi under det kalla kriget fram till Berlinmurens fall 1989. Under denna tid utsattes Sverige för hot från den kommunistiska enpartidiktaturen Sovjetunionen och dess satellitstater. En politisk och moralisk uppgörelse behövs med vårt förflutna.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att underlätta för bland annat forskare att kunna utröna på vilket sätt det fanns svenska spioner och medhjälpare till den kommunistiska enpartidiktaturen i dåvarande östtyska DDR under det kalla kriget?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-02-25 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)