Svenska pass vid människosmuggling

Skriftlig fråga 2013/14:338 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 21 januari

Fråga

2013/14:338 Svenska pass vid människosmuggling

av Hans Hoff (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Allt fler svenska pass anmäls stulna eller borttappade. År 2008 försvann 46 000 pass och i fjol över 60 000. Sammanlagt 177 000 svenska pass beräknas vara på drift ute i världen. Det finns exempel på personer som på kort tid har tagit ut 20 pass.

Polisen i Europa har rapporterat att svenska pass används vid människosmuggling. Man misstänker att svenska pass säljs till människosmugglare, eftersom passägare har rätt att få ett nytt pass när man har blivit besluten eller tappat bort det.

För att motverka handel med pass har den svenska polisen föreslagit att man ska kunna hålla förhör med den som flera gånger på kort tid har tappat bort sitt pass. Människosmuggling skulle effektivt kunna avslöjas om det fanns läsare vid passkontroll som kan jämföra fingeravtrycken i läsaren och i det chip i passet där fingeravtrycket är lagrat.

Jag har följande fråga:

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att förhindra att svenska pass används vid människosmuggling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-21 Anmäld: 2014-01-22 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)