svenska på ambassader

Skriftlig fråga 2002/03:1169 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 23 juni

Fråga 2002/03:1169

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om svenska på ambassader

Svenska medborgare har rätt att kommunicera med myndigheter på svenska språket. Det är för de flesta en självklarhet, som också borde inkludera utlandsmyndigheter. Men den rättigheten gäller inte alla ambassader. Vi nalkas semestern då många reser utomlands. En del kan behöva ha kontakt med en ambassad. Andra reser i arbetet. För riksdagens ledamöter ingår kontakter med ambassader i våra arbetsuppgifter. Flyktingar kan ha frågor till personer i ursprungslandet. De har uttryckt oro då de endast når lokalanställda som inte är svenskspråkiga. Vi kan ha olika skäl för att vilja kommunicera på svenska men faktum kvarstår @ det ska vara möjligt att göra det. Enligt min erfarenhet erbjuder till exempel inte ambassaden i Dakar, Senegal, denna möjlighet. UD tycks anse att det räcker med franska.

Jag vill fråga utrikesministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att det ska bli möjligt att kommunicera på svenska språket vid kontakter med svenska ambassader.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-06-23 Besvarad: 2003-07-04 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-07-04)