Svenska myndigheters inköp av livsmedel

Skriftlig fråga 2017/18:564 av Magnus Oscarsson (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

När Naturvårdsverket arrangerade en konferens i början av december serverades kyckling från Lettland, ett land där kycklingarna har mindre buryta, saknar dagsljus och utsätts för mer buller.

Det är demoraliserande och upplevs som dubbelmoral när de myndigheter som ansvarar för att utfärda regler för livsmedelsproduktion och kontrollera deras efterlevnad köper in mat som produceras på ett sätt som de inte själva skulle tillåta.

Sverige har i jämförelse med vår omvärld lagar, förordningar och branschregler som innebär att vi har en mycket lägre antibiotikaanvändning och högre djurvälfärd.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:


Vad tänker statsrådet göra för att säkerställa att de statliga myndigheterna vid sina upphandlingar använder upphandlingskriterier på minst samma nivå som för producenter inom Sverige?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-01-09 Överlämnad: 2018-01-10 Återtagen: 2018-01-12 Anmäld: 2018-01-16 Sista svarsdatum: 2018-01-17