Svenska mjölkbönders konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2013/14:230 av Engelhardt, Christer (S)

Engelhardt, Christer (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:230 Svenska mjölkbönders konkurrenskraft

av Christer Engelhardt (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Enligt nya siffror från Jordbruksverket finns det en låg investeringsvilja hos svenska mjölkbönder. Antalet ansökningar för att få bidrag till stall för mjölkproduktion har minskat dramatiskt under första halvåret 2013 jämfört med samma period 2012.

Enligt Jordbruksverket rör det sig om en 65-procentig minskning som inte kan förklaras med ett mättat behov i samband med tidigare års upprustning av mjölkkoplatser.

Som en ytterligare förklaring till minskningen finns en allt större tilltagande osäkerhet om marknaden för den svenska mjölken som gör att man avvaktar med nya investeringar. Får denna minskning fortsätta utan att åtgärder vidtas kommer den långa traditionen av kvalitativ mjölkproduktion att äventyras. Jag delar helt och hållet LRF Mjölks uppfattning när de framhåller vikten av att det satsas på utveckling av den svenska landsbygden. LRF Mjölk efterlyser satsning på svenska mjölkföretag i statens budget. I Sverige kan vi göra mer för att öka de svenska mjölkböndernas konkurrenskraft genom att stimulera produktionsutveckling och effektiviseringar. Det kan handla om att stärka EU:s landsbygdsprogram, stödja effektiviseringar i sektorn och säkerställa att de satsningar som görs leder till mer konkurrenskraftiga företag inom svensk mjölkproduktion.

Jag vill fråga landsbygdsministern:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att öka svenska mjölkbönders konkurrenskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2014-01-09 Svar anmält: 2014-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-09)