Svenska medborgare fängslade i Etiopien

Skriftlig fråga 2006/07:702 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 21 februari

Fråga

2006/07:702 Svenska medborgare fängslade i Etiopien

av Kalle Larsson (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I december 2006 gick etiopiska trupper över gränsen till Somalia. Därmed kränkte man i strid med folkrätten etiopiskt territorium. I dag framkommer det uppgifter i medierna att svenskar fängslats i Somalia, anklagade för att ha stridit för den somaliska sidan som brukar benämnas de islamiska domstolarna. Den svenska ambassadören i Nairobi bekräftar uppgifterna och att inget åtal väckts mot dessa personer som betraktas som illegala kombatanter, ett begrepp som står i strid med internationell rätt. Sverige borde omedelbart agera för att klargöra om svenska medborgare gripits i Somalia och vidta nödvändiga åtgärder för att dessa ska garanteras sina fullständiga mänskliga rättigheter och det skydd svenska medborgare äger rätt till.

Jag vill fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ är ministern beredd att ta för att klargöra om det finns svenska medborgare som i strid med internationell rätt arresterats i Somalia och för att dessa ska garanteras sina mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-02-21 Anmäld: 2007-02-21 Besvarad: 2007-02-28 Svar anmält: 2007-02-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-28)