Svenska matematikkunskaper

Skriftlig fråga 2007/08:1529 av Hjälmered, Lars (m)

Hjälmered, Lars (m)

den 8 augusti

Fråga

2007/08:1529 Svenska matematikkunskaper

av Lars Hjälmered (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Rapporter visar att matematikkunskaperna hos svenska elever sjunker för varje år. Konsekvensen om man inte lär sig tillräckligt mycket matte i grundskolan blir problem med att hänga med i gymnasiet men även i senare studier på högskola och universitet. Det leder i sin tur till att man blir sämre rustad för arbetslivet och kommande livsutmaningar.

Den internationella konkurrensen ökar hela tiden, och det är viktigt att vi utbildar duktiga studenter som kan klara sig väl i jämförelse med andra länder. Annars riskerar vår roll som kunskapsnation att snabbt suddas ut, och det vore skadligt för framtiden.

För att lyckas bör vi titta på de länder vars elever lyckas väl i matematik. Det är avgörande att vi tar till oss framgångsrik forskning och beprövade erfarenheter. För att klara konkurrensen måste våra krav utformas som de görs i andra länder.

Hur avser statsrådet att se till att Sveriges matematikmål är i nivå med den internationella standarden så att svenska elever inte riskerar att hamna på efterkälken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-08 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-20 Svar anmält: 2008-08-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-20)