Svenska legosoldater

Skriftlig fråga 2013/14:734 av Anders Karlsson (S)

Anders Karlsson (S)

till Statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

 

Formellt finns ju inga möjligheter att hindra svenska medborgare ifrån att delta i krig utomlands och så länge inga krigsförbrytelser begås kan de inte heller på någon grund omhändertas vid hemkomsten.

Samtidigt kan det ju inte anses fullt normalt att man frivilligt vill skada och döda andra människor samt är så intresserad av att få göra det så att man uppsöker ett krig. Det kan väl också konstateras att även då krigets lagar följs så begås grymheter och att både offer och förövare skadas även mentalt av våldshandlingarna. Risken för att en person som deltagit i krig lider av psykiska men som gör honom eller henne mer våldsbenägen än personer som inte gjort det, får betecknas som stor.

Sverige bör verka för att svenska medborgare inte deltar i andra våldssituationer utomlands än i officiellt sanktionerade fredsbevarande operationer. Media har rapporterat både om svenska högerextremister som slåss för regeringen i Ukraina och om Gudskrigare som rest till Syrien. I stor utsträckning torde det röra sig om unga män som är politiskt eller religiöst indoktrinerade i sekter eller sektliknande organisering och som därför har en förvriden världsbild. Bakom de utsända som reser frivilligt finns de som politiskt eller religiöst uppfostrat och indoktrinerat dem.

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att få stopp på de krafter som ansvarar för att skicka ut unga män till dessa krigshärdar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-07-24 Överlämnad: 2014-07-24 Besvarad: 2014-08-07 Sista svarsdatum: 2014-08-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga