svenska legoknektar i Irak

Skriftlig fråga 2004/05:594 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 14 december

Fråga 2004/05:594

av Carina Hägg (s) till försvarsminister Leni Björklund om svenska legoknektar i Irak

När krig privatiseras förs ansvar över till storföretag, säkerhetsföretag, legoknektar och yrkesmördare. Även krig "outsourcas". Säkerhetsföretag har blivit en del av krigförande makters verksamhet. Ansvaret görs därmed medvetet oklarare. Man kan befara att det i praktiken blir straffrihet för de inblandade. Enskilda länders lagstiftning är ofta otillräcklig för att möta denna utveckling. Ett aktuellt exempel på den här privatiseringen är att svenska officerare säljer sig som legoknektar i Irak via säkerhetsföretag. Enligt uppgift har verksamheten varit känd inom försvaret och lokaler har upplåtits för värvning. Det är oacceptabelt att svenska officerare tjänstgör som understöd för en krigförande makt, det vill säga som legoknektar. Tillstånd från regeringen har inte inhämtats och riksdagen är inte informerad.

Jag vill fråga försvarsministern vilka åtgärder hon tänker vidta för att säkerställa att till exempel svenska officerare inte värvas till krigstjänst eller jämförlig tjänst i andra länder.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-12-14 Anmäld: 2004-12-14 Besvarad: 2004-12-22 Svar anmält: 2005-01-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-12-22)