svenska läskproducenter

Skriftlig fråga 2003/04:915 av Granström, Per Erik (s)

Granström, Per Erik (s)

den 15 mars

Fråga 2003/04:915

av Per Erik Granström (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om svenska läskproducenter

I dag finns det fortfarande en konkurrenssnedvridning mellan Sverige och Norge gällande svenska läskproducenter. Dagens konkurrenssnedvridningar på detta område har sin upprinnelse i en principöverenskommelse från 1992 mellan dåvarande EG och Norge om att fördjupa och bredda handelsutbytet med bearbetade jordbruksprodukter, det som kom att kallas Protokoll 3. Norge uppnådde då särskilt skydd mot vissa varor. För just läskedrycker blev situationen särskilt olycklig till följd av en lucka i avtalet som medför att EU inte kan kompensera sig för de upptrissade sockerpriserna som jordbrukspolitiken medför inom unionen. Grundproblemet för svenska läskproducenter är att EU:s jordbrukspolitik skapar onaturligt höga sockerpriser. Ministern har i ett tidigare interpellationssvar sagt att Sverige ska arbeta i syfte att ge svenska läskproducenter samma konkurrens villkor som Norge.

Med anledning av vad som ovan anförts vill jag fråga om ministern gör bedömningen att dessa ansträngningar har lett till några resultat för de svenska läskproducenterna.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-03-15 Anmäld: 2004-03-16 Besvarad: 2004-03-24 Svar anmält: 2004-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-24)